12 czerwca wygłosiłam referat na II Międzynarodowej Pedagogiczno-Lingwistycznej Konferencji Naukowej na Uniwersytecie Gdańskim pod tytułem: “Translanguaging: A Pedagogical Tool for Equity in Bilingual and Multilingual Education”. Mój temat dotyczył rewolucyjnej metody pedagogicznej “translanguaging” (wszechjezyczność) w dziedzinie edukacji wielojęzycznej i wielokulturowej. Narzędzie to ma promować sprawiedliwość społeczną w edukacji, ma na celu zachęcanie uczniów do korzystania z ich całkowitego repertuaru językowego i stanowi addytywne podejście szkoły do języków mniejszościowych, tożsamości narodowej oraz kulturowej.

Advertisement