2018 AERA Annual Meeting, NYC
“The Dreams, Possibilities, and Necessity of Public Education”

“The AERA Annual Meeting is the largest gathering of scholars in the field of education research. It is a showcase for ground-breaking, innovative studies in a diverse array of areas — from early education through higher education, from digital learning to second language literacy. It is where to encounter ideas and data that will shape tomorrow’s education practices and policies, and where to connect with leading thinkers from the U.S. and around the world. The 2018 Annual Meeting was attended by more than 17,000 people and featured over 2,800 sessions.”

W dniach 13.04-17.04.2018 wzięłam udział w największej i najbardziej prestiżowej dorocznej konferencji edukacyjnej w Stanach Zjednoczonych i na świecie, American Educational Research Association (AERA), która odbyła się po raz 99 w historii. Tegoroczne spotkanie odbyło się w Nowym Jorku pod hasłem “The Dreams, Possibilities, and Necessity of Public Education” czyli Marzenia, Możliwości i Konieczność Oświaty Publicznej”, podkreślając wartości demokracji, krytycznego dialogu, kulturowej i etnicznej różnorodności, historii oraz nadziei. W przeszło 2800 sesjach naukowych w formacie prezentacji plakatów (poster presentations), debat przy okrągłym stole (roundtable sessions), prezentacji (paper sessions), paneli, sympozjów, szkoleń oraz spotkań formalnych i nieformalnych, podczas których zespoły badawcze prezentowały swoje najnowsze i przełomowe projekty naukowe i idee, wzięło udział 17000 wiodących badaczy, profesorów, naukowców, pedagogów i studentów. Przesłaniem konferencji było kreatywna wyobraźnia, inspirujące działania, pedagogika krytyczna i radykalne nadzieje.

Our AERA roundtable presentation
“Pursuing a Pedagogy of Engagement: Beliefs and Practices of
Award-Winning Instructors in Higher Education”
Dr. Elizabeth Bondy, Natalie Hagler, Jinna Kim, Aleksandra Olszewska

Wraz z zespołem badawczym z College of Education na University of Florida, miałam zaszczyt zaprezentować podczas konferencji AERA w NYC wyniki naszych badań, przeprowadzonych z Dr. Elizabeth Bondy oraz doktorantkami Hyunjin Jinna Kim i Natalie Hagler.  Nasza praca zaowocowała stworzeniem modelu teoretycznego Pedagogiki Zaangażowania (Pedagogy of Engagement). Nasza prelekcja zatytułowana Pursuing a Pedagogy of Engagement: Beliefs and Practices of Award-Winning Instructors in Higher Education” czyli “W poszukiwaniu Pedagogiki Zaangażowania: Poglądy i Praktyka Nagradzanych Wykładowców Akademickich” dotyczyła badania przeprowadzonego z 12 amerykańskimi wykładowcami wyróżnionych za wybitne praktyki pedagogiczne, pracujących w różnych dziedzinach naukowych w USA.

 “(Re)Imagining a Liberatory Pedagogy” SIG-Paulo Freire; Symposium
Chair: Dr. Antonia Darder

Radical Dreams and Transformative Praxis: Celebrating 50 Years of Paulo Freire’s Pedagogy of the Oppressed – AERA Paulo Freire SIG Presidential Session
Antonia Darder, Loyola Marymount University; Nita Freire; Henry A. Giroux, McMaster University; Donaldo Macedo, University of Massachusetts – Boston;
Peter L. McLaren, Chapman University; Ira N. Shor, City College of New York

AERA Sunshine State Reception

The City 

Advertisement